Kolaż zdjęć

 • Profesjonalna obsługa kamienic...

  Profesjonalna obsługa kamienic czynszowych

 • ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie...

  ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

 • Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad...

  Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad 20 lat tradycji na toruńskim rynku nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomościami...

  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zakres działalności

Dostępne strony

Kontakt

ul. Warszawska 8/12a

87-100 Toruń

tel.: 56 657 50 70 (~69)

   fax: 56 661 54 84                                            

  kom: 501 75 40 25  

adres e-mail:
biuro@biuroadmin.com

Ścieżka nawigacji

Treść strony

C Z Y N N O Ś C I   Z A R Z Ą D Z A N I A  

N I E R U C H O M O Ś C I A M I   K O M E R C Y J N Y M I

 

 • Przejmowanie nieruchomości w zarząd;
 • Obsługa techniczna nieruchomości - rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie;
 • Zawieranie umów z dostawcami mediów komunalnych i innych usług;
 • Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem nieruchomości zgodnie z przepisami prawa;
 • Ustalenie stawek czynszowych w oparciu o analizę rynku;
 • Doradztwo w wyborze rodzaju i zakresu ubezpieczenia nieruchomości i jej właściciela;
 • Zarządzanie dokumentacją nieruchomości;
 • Zarządzanie wizerunkiem Nieruchomości
 • Zarządzanie najmem, negocjacje w zakresie warunków umów najmu;
 • Reprezentowanie właściciela przed najemcami, urzędami i dostawcami usług;
 • Ewidencjonowanie i kontrola wpłat wnoszonych przez najemców i użytkowników nieruchomości;
 • Bieżąca windykacja należności;
 • Zlecanie i nadzorowanie wszelkiego rodzaju usług sługi na rzecz nieruchomości;
 • Wykonywanie innych zadań określonych w umowie o zarządzanie.

Stopka adresowa

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2018 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

przewiń stronę do góry