Kolaż zdjęć

 • Profesjonalna obsługa kamienic...

  Profesjonalna obsługa kamienic czynszowych

 • ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie...

  ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

 • Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad...

  Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad 20 lat tradycji na toruńskim rynku nieruchomości

 • Licencjonowani zarządcy nieruchomości...

  Licencjonowani zarządcy nieruchomości Admin s.c. - fachowe porady prawne

 • Obsługa inwestorów rynku nieruchomości

  Obsługa inwestorów rynku nieruchomości

Zakres działalności

Kontakt

ul. Warszawska 8/12a

87-100 Toruń

tel.: 56 657 50 70 (~69)

   fax: 56 661 54 84                                            

  kom: 501 75 40 25  

adres e-mail:
biuro@biuroadmin.com

Treść strony

Regulamin systemu eAdmin

Regulamin dostępu i korzystania z aplikacji „e-Admin” dostępnej na stronie internetowej Biura Nieruchomości ADMIN s.c.

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji „e-Admin” znajdującej się pod adresem www.biuroadmin.com. W szczególności Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

2. Aplikacja „e-Admin” skierowana jest do wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych zarządzanych przez Biuro Nieruchomości ADMIN s.c zwanych dalej Użytkownikami.

3. Aplikacja służy celom informacyjnym, kontrolnym oraz kontaktowym. Użytkownicy mają możliwość:

a) sprawdzić aktualną i przeszłą wysokość opłat mieszkaniowych,

b) sprawdzić saldo swoich należności,

c) za pomocą dedykowanej strony zapoznać się z informacjami na temat swojej Wspólnoty Mieszkaniowej i być na bieżąco informowani o aktualnościach,

d) korzystać z możliwości szybkiego kontaktu z administracją poprzez system szybkiego zgłaszania awarii.

4. Administratorem aplikacji jest Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. w Toruniu.

5.  Za korzystanie z aplikacji nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat. Usługa zawarta jest w zakresie czynności zarządzania nieruchomością świadczonych przez Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. w Toruniu.

6. Użytkownik przed rejestracją jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestracja oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.

7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883).

8. Użytkownik akceptuje Politykę bezpieczeństwa oraz Politykę prywatności.

9. Użytkownik posiadający więcej niż jedno mieszkanie w zasobach Biura Nieruchomości ADMIN s.c. rejestruje tylko jedno konto i podaje w nim wszystkie mieszkania do których posiada tytuł prawny.

10. Po rejestracji zgłoszenie zostaje wysłane do weryfikacji i w ciągu trzech dni roboczych Użytkownik dostaje informację zwrotną:

a) w przypadku poprawnej weryfikacji - login i tymczasowe hasło do aplikacji,

b) w przypadku negatywnej weryfikacji - informację o powodach jej odmowy.

11. Przy pierwszym logowaniu aplikacja wymusza zmianę hasła tymczasowego.

12.  Zarejestrowany użytkownik otrzymuje bezterminowy dostęp do informacji związanych ze swoimi mieszkaniami. Nie ma on możliwości wglądu do informacji dotyczących mieszkań nie stanowiących jego własności.

13. Zamknięcie konta może nastąpić z powodu:

- utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

- pisemnej prośby Użytkownika,

- naruszenia niniejszego regulaminu.

14. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu ogłasza się nie później niż z 30 dniowym wyprzedzeniem w formie elektronicznej. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę może pisemnie zrezygnować z usługi. Brak dyspozycji zamknięcia konta oznacza akceptację regulaminu.

15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2012 r.

Stopka adresowa

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2018 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

przewiń stronę do góry